Våra tjänster

Tillfälliga behov av en jurist på plats?

När våra uppdragsgivare har tillfälligt behov av att förstärka sin juristavdelning (tex på grund av arbetstoppar, föräldraledigheter eller osäker konjunktur) kan vi erbjuda en lösning i form av en interimskonsult. Uppdragen brukar vara 6 mån-1 år, ibland längre. Juristkonsulten utför arbetet ute hos uppdragsgivaren. Det blir en flexibel lösning och för juristkonsulten öppnas möjligheter till nya erfarenheter och nya kontakter.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.