Våra tjänster

Falk Search arbetar med rekrytering och interimsuppdrag avseende jurister och chefer.

Vi som rekryteringskonsulter hanterar själva alla kontakter i uppdragen. För oss är det viktigt att ha ett personligt bemötande, hålla hög servicenivå och leverera hög kvalitet. Tryck på respektive länk i raden ovan för att läsa mer.